Ieuenctid

Mae'r CRhMC yn falch iawn i gyflwyno 2 cyfres o rasys mynydd ar gyfer pob oedran o redwyr ifanc yn 2024 - un yn y gogledd ac un yn y de! A Phencampwriaeth Cymru Cyfan!

Categorïau oedran

Mae categorïau oedran ar gyfer pob ras yn seiliedig ar oedran ar 31ain Rhagfyr 2024:

  • dan 7 (2017-18)
  • dan 9 (2015-16)
  • dan 11 (2013-14)
  • dan 13 (2011-12)
  • dan 15 (2009-10)
  • dan 17 (2007-08)
  • dan 19 (2005-06)

Yr oedran lleiaf ar gyfer pob ras yw 6 ar y diwrnod, gall rhedwyr iau redeg gydag oedolyn.

Gofynion offer

  • Dylai rhedwyr dan 19, dan 17 a dan 15 fod yn barod i gario cit llawn ym mhob ras (yn unol â rheolau CRMC: côt a throwsus gwrth-ddŵr, het, menyg, map, cwmpawd, chwiban).
  • Efallai y bydd angen i redwyr eraill gwisgo/gario cot gwrth-ddŵr, het, menyg.
  • Bydd rasys ar gyfer y grwpiau oedran iau wedi'u marcio'n dda. Efallai y bydd angen rhywfaint o fordwyo yn y categorïau hŷn (ni chaniateir GPS).

Junior Membership: £5 per year, for all juniors up to and including u19 age category (i.e. includes the year in which they turn 18). Includes calendar, membership card and free or discounted entry to many races! Join online.

Unrhyw cwestiynau, cysylltwch: