Gwobrau Amgylchedd

Ochr yn ochr â chyhoeddi ein Canllawiau Newid Hinsawdd ac Amgylchedd newydd a phenodi ein Swyddog Amgylcheddol, rydym am ddathlu gwaith ein cymuned ledled Cymru a'r Gororau wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, cynaliadwyedd a materion amgylcheddol ac annog cynnydd pellach.

Trefnydd ras

Yn cydnabod trefnwyr rasys sy'n arwain y ffordd o ran gwneud eu rasys mynydd yn fwy cynaliadwy.

Enillwyr 2023
Crispin Flower a Naomi Law

Unigol

Yn cydnabod unigolion ysbrydoledig sy'n cymryd camau i wneud eu gweithgareddau rhedeg mynydd yn fwy cynaliadwy.

Enillydd  2023
Paul Colley-Davies

Mae'r enillwyr yn derbyn aelodaeth WFRA am ddim am y flwyddyn nesaf ac arian tuag at wella neu annog eu camau gweithredu yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd ymhellach.