Member 1587

Thomas Meredith

Recent results

DateRacePositionRunning forCategoryTimeScoreSeries
17 Dec 2022Skirrid
75
Mynydd Du
MV40
38:42
97.1
26 Nov 2022Blorenge
51
Mynydd Du
M
51:17
100.64
5 Nov 2022Sugar Loaf
73
Mynydd Du
MV40
1:06:40
91.78
1 Oct 2022Fan Fawr
49
Mynydd Du
MV40
27:35
93.52
5 Aug 2022Llanthony Show
29
Mynydd Du
MV40
45:20
102.55